پیدا

برآستان جانان (طریقت) فردوسی

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫برآستان جانان (طریقت) فردوسی ☫۩۩۩ ی زگردان گوچ وبلوچسگالیده جنگ مانندکوچکه در جهان پشت ایشان ندید
یک انگشت ایشان ندیدسپه دارشان بودرزم آزمای
کزوبودگاه نکوی بجایدرفشی برآوردپیک لنگ
همی از درفشش ببازیدجنگ
به ره اندر آگاهی آمد به شاه
که گشت ازبلوچ جهانی تباه ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقتزندگی عادی (طریقت) طهران

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫زندگی عادی (طریقت) طهران ☫۩۩۩ زندگی عادی یعنی زندگی ای که بخش عمده آن را شعار و شعارزدگی پر نکرده باشد. ایرانی ها از صبح علی الطلوع که پیچ رادیو را باز می کنند، تلویزیون هایشان را روشن می کنند، سراغ اینترنت که می روند، سایت و رو مه و خبرگزاری که می خوانند، به در و دیوار که نگاه می کنند و ... خود را در محاصره شعار و شعار و شعار می بینند. واقعاً یک ملت تا چه اندازه می تواند شعار زدگی را تحمل کند؟!
مردم ایران چه می خواهند؟زندگی عادی : این که با همه جهان دوست باشیم، هر روز برای خود دشمن جدیدی نتراشیم، کاری نکنیم که حتی شهروندان عادی جهان هم با شنیدن نام کشورمان، فکرهای نامربوط درباره ایرانی ها ند، جوری رفتار نکنیم که داشتن رابطه عادی با ما برای جهانیان غیرعادی باشد، کاری کنیم که نام ایران مترادف با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله باشد نه مفاهیم عجیب و غریب.

زندگی عادی : این که تاجر ایرانی بتواند مثل تاجر افغان و تاجیک و هندی و بنگلادشی در جهان امروز کار کند و برای کشورش سود بیاورد نه این که مدام پشتش بلرزد که چون من ایرانی ام، همه درها به رویم بسته است و مگر گناه من چیست؟!

زندگی عادی : این که با روزی 8 ساعت و حتی با 10 ساعت کار، بتوان معیشتی متعارف داشت، مسکنی تهیه کرد، خورد و خوراکی در حد نیاز داشت، نگران بهداشت و درمان نبود، سالی یکی دو سفر داخلی و یک سفر خارجی کوتاه رفت و درباره آینده فرزندان، نگرانی نامتعارف نداشت.

زندگی عادی:این که شب نخو و صبح بیدار شوی و ببینی ارزش پول توی جیبت، نصف شده است.

زندگی عادی"این که هوایی که تنفس می کنی، پر از سرب نباشد، خودروی زیر پایت را سه برابر قیمت جهانی ن ی، همه اش نگران نباشی میوه ای که می خوری، آیا سموم کشاورزی رویش مانده یا نه؟ حرفی که در دل داری را بدون هیچ گونه نگرانی در عرصه اجتماعی مطرح کنی، همه اش دنبال این نباشی که کدام کشور با چه شرایطی اقامت می دهد، انواع در اطرافت پرسه نزند، نیاز نباشد مدام روی فرمان ماشینت قفل بزنی و تازه نگران هم باشی، بر در و دیوار آگهی فروش کلیه و قرنیه نبینی، ن و دخترانی که از عصر به بعد کنار خیابان منتظر تا ی اند، با انواع مزاحمت ها مواجه نشوند، اگر جمعی از شهروندان تغییر قانونی را بخواهند، بتوانند آن را از مجاری قانونی شفافی پیگیری کنند، مردم هر روز خبرهای نگران کننده درباره وضعیت جهانی کشورشان نشنوند، افسردگی، فراگیر نباشد و ... . ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقت
اشعارِ(طریقت) هم ،هردَم به زبانی نو

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫اشعار (طریقت)هم ، هردم به زبانی نو ☫۩۩۩ از شعر وُ سرود من دربارهء سو وقتیکه عطش خیزد از ءدریایی تاریخِ پُرازعشقت صد فتنهء خون دیدهای ماه اسانی!خورشید بخارایی! خط لب تو از مصر،خالش زِکجا؟از هند" ای روی دلآرایت روشنگر زیبایی " اشعارِ(طریقت) هم ،هردَم به زبانی نودر گوش تو می پیچد مثلِ شب وُ لالایی ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقت
مسجد کبود (تب ریز)ایرانی ( مینیاتور) ی

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ایرانی ( مینیاتور) ی ☫۩۩۩ http://miniaturedance. /
برآستان جانان (طریقت) فردوسی

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫برآستان جانان (طریقت) فردوسی ☫۩۩۩ 1 نگه کن که این نامه تا جاودان / درفشی بُوَد بر سرِ ب دان2 بماند بسی روزگاران چنین / که خوانند هر برو آفرین3 نباشد جهان بر ی پایدار / همه نامِ نیکو بُوَد یادگار4 چنین گفت نوشین روانِ قباد / که چون شاه را دل بپیچد ز داد5 کند چرخ منشورِ او را سیاه / ستاره نخواند ورا نیز شاه6 ستم، نامۀ عزلِ شاهان بُوَد / چو دردِ دلِ بی گناهان بوَد ...7 نکوهیده تر شاه ضحّاک بود / که بیدادگر بود و ناپاک بود8 فریدونِ فرّخ ستایش ببرد / بمُرد او و جاوید نامش نمرد9 ستایش نبرد آنکه بیداد بود / به گنج و به تختِ مهی شاد بود10 گسسته شود در جهان کامِ اوی / نخواند به گیتی ی نامِ اوی11 سخن مانَد اندر جهان یادگار / سخن بهتر از گوهرِ شاهوار ( شاهنامه فردوسی بزرگ ) در بیت اول : نامه : شاهنامهدر بیت چهارم : نوشین روان : انوشیروان پسر قبادِ ساسانیدر بیت ششم : معنی مصراع اول : ظلم و ستم باعث می شود شاهان برکنار شوند
۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقت
این(طریقت)زِ شماهاست تماشاگه راز

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫این (طریقت) زشماهاست ،تماشاگه راز ☫۩۩۩ چشم مخصوص تماشاست تماشاگه راز
چون تماشای تو زیباست تماشاگه راز
من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم
عشق هم صاحب فتواست تماشاگه راز
دل درنایی من اینهمه بیهوده مگرد
خانه دوست همین جاست تماشاگه راز
سند عقل مشاع است اگر بگذارند
عشق اما فقط از ماست تماشاگه راز
سند وُثبت وصیت شده اینجا مردم
این(طریقت)زِ شماهاست تماشاگه راز ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقتمکن از بخت (طریقت) تردید

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫مکن از بخت (طریقت) تردید ☫۩۩۩
قطره ای در صدفی پنهان شد
باهدف در صدفی مهمان شد

در نهانخانۀ تاریک صدف
قطره سرسلسه را داد زِکف

چند روزی که گذشت، ازعرفان
کم کمَک قطره کمی شد
در و دیوار صدف سنگی بود قطره هم د ی یکرنگی بود

کمی آزرده شد ازخود که چراست؟
علّت آمدنم اینجا زِ کجاست؟

قطره هادر دل دریا آزاد
دردل موج زمان در فریاد

من چرا در قفسم بند افتاد
بند آمد نفسم چند افتاد

چیست معنای خودآزاری من؟
چیست معناری گرفتاری من؟

اگرم روزنه ای باز شود
ن منطقۀ روشن ودر آبادی

صدف آهسته شنید این نجوا
گفت ای کودک خُرد دریا

شکوه کم کن که در این بهر عمیق
ما نگردیم به یار و شفیق

ارزشَت بیشتر از شبنم نیست
مثل تو در دل دریا کم نیست

ما به در دل خود جا ندهیم
بی جهت منزل و مأوا ندهیم

اگر امروز تو در سینۀ ما پنهانی
یا به قول خودت افتاده درین زندانی

مکن از بخت (طریقت) تردید
مثنوی خوان شوی وُ مروارید ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقتدوبیتی(طریقت)الهی رحم برما بیشتر کن

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫دوبیتی(طریقت)الهی رحم برما بیشتر کن ☫۩۩۩ اِلهی! رحم بر ما بیشتر کن بلا! از ما بگردان دورتر کن به مسعولین! بده عقل و درایت دَمار!از ظلمان زیر وُزِبَرکن کن ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقت پَ. نَ . پَ لغت نامه خُلدستان: مسئولین (صحیح)، مسعولین (غلط)ای صاحب جاه وُمُلک وُثروت

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ای صاحب جاه وملک و ثروت ☫۩۩۩ ای دوست بیاکه مبتلائیمبیگانه مشو که ماتورائیمرخ باز گشای تا ببینیمدر را بگشای تا درآئیمهر چند نبوده ایم درخوراماچه کنیم آشنائیمای صاحب جاه وُمُلک وُثروتتو پادشهی وُ ماگدائیم ۩#خــُلدستان طریقت (صفحه جدید)۩# محمد مهدی #طریقتدوبیتی

درخواست حذف اطلاعات

اگر ناشی شوی در روزگارت نخواهد خورد این دنیا به کارت اگر آدم نباشی هر که باشی که تا دنیا ست،دنیا سازگارتشعر(طریقت)است این گرچه تباه می شود

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ شعر (طریقت) است این گرچه تباه می شود ☫۩۩۩ 34eo_p o_2018-05-15_10-58-45.jpg شعر که نیست کار من شکوه به ماه می کنم
شام ستاره تا سحر تیره به آه می کنم درخبرست این زمان بی توسیاه شدجهان
حاشیه رفته ام دگر نامه سیاه می کنم چون تو نه در مقابلی ع توقاب می شود
این همه قاب وُ آینه خواهش شاه می کنم نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنی
کار من آه وُ در تو نگاه می کنم ماه عبادتست و من با لب روزه دار ازین
شعر وُ غزل سرودنم بیم گناه می کنم طبع روانِ ذوقِ من این همه کشته داشتن
چشمه به گِل گرفتن و ماه به چاه می کنم غفلت کائنات را سایه سا را
سجده به کاخ کبریا گاه بگاه می کنم از غم خود مپرس شب با دل ما چه می کند
از همه گرچه شکوه شدفاش پگاه می کنم نظم تو سایه و صبا گو بشکن که راه من
من به حریم دیگری شُکر اِله می کنم گاه به گاه زیرچشم کن به روالِ زندگی
بین چه روالِ زندگی گاه به گاه می کنم تیشهء تو به کام من کوه جنون تشنه لب
کوزه آب زندگی توشه راه می کنم شعر(طریقت)است این گرچه تباه می شود
بی تو نفس کشیدن وُ عمر تباه می کنم ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت 08wp_p o_2018-05-15_10-58-32.jpgحکایت (ساده) کارخانه

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ حکایت (ساده) کارخانه ☫۩۩۩
"علی خسرو شاهی" مدیر و کارخانه دار، صاحب کارخانجات پارس مینو در کتاب خاطراتش آورده است:

یک کارخانه شکلات سازی سوئیسی گاهی به دلیل ایراد دستگاه هایش در خط تولید، بسته بندی خالی رد می کرده، بدون این که در داخل بسته شکلات بگذارد و همین بسته های خالی احتمالی، باعث ن یتی مشتریان می شده است.

مسئولان این کارخانه سوئیسی آمدند کلی تحقیق د٬ و دست آ پس از حدود یک و نیم میلیون دلار هزینه، به این نتیجه رسیدند که سر راه دستگاه نوعی وسیله لیزری بگذارند که بسته بندی های خالی را به طور اتوماتیک شناسایی کند و بردارد.

با شنیدن این خبر نگران شدم. چون دستگاه ما هم مشابه همان کارخانه شکلات سازی، ساخت همان شرکت سوئیسی بود، دستور تحقیق دادم، بعد از یک هفته س رست ماشین ها آمد و گفت:
بله درست است، در دستگاه های ما هم چنین ایرادی دیده شده و حتی ممکن است چنین محصولاتی به بازار هم راه پیدا کرده باشد.

نگرانی ام زیادتر شد و تصمیم گرفتم در جلسه هیئت مدیره روی موضوع بحث کنیم. می خواستم نظر هیئت مدیره را در مورد یک و نیم میلیون دلار ج احتمالی اخذ کنم.

فردای آن روز با اعضای هیت مدیره برای بازدید از ماشین به کارگاه تولید رفتیم و دیدیم یک پنکه روی صندلی جلو میز ماشین قرار دارد. از کارگر ساده٬ بالا سر ماشین پرسیدم: این برای چه است؟

گفت: ماشین گاهی بسته خالی میزنه. من هم این پنکه را که تو انبار بود آوردم، گذاشتم سر راه دستگاه که بسته های خالی از شکلات را با باد پرت کنه بیرون.
نگاهی به هیئت مدیره ، تمامشان رنگشان پریده بود.

به کارگر خلاق که ما را از شر٬ یک و نیم میلیون دلار، ج اضافی رهانیده بود٬ یک تشویق نامه به اضافه یک ماه حقوق و یک خانه در کرج هدیه دادم.

•گاهى ساده ترین راه حل پیش روى ماست، اگر مشکلات را بزرگ و پیچیده نبینیم...اِنا لله و اِنا الیه راجعون

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ اِنا لله وانا الیه (راجعون ) خبر ☫۩۩۩
به گزارش کارگرآنلاین، قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با ص حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان را به اطلاع هموطنان رسانده بود ، بامداد امروز بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار از ان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد. øµø¯ø§ûŒ ù ø§ù†ø¯ú¯ø§ø±ûŒ ú©ù‡ ø®ø§ù ùˆø´ ø´ø¯/ â«ù‚ø§ø³ù ø§ùø´ø§ø±â» ú¯ùˆûŒù†ø¯ù‡ ø®ø¨ø± øªù„ùˆûŒø²ûŒùˆù† ø¯ø±ú¯ø°ø´øª
چشم درویش کن،این عشق(طریقت)داند

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫چشم درویش کن ،این عشق (طریقت)داند ☫۩۩۩ "سارا مالالی" نخستین اسقف زن منصوب شده کلیسای جامع "سنت پاول" لندن به رسم آیینی هنگام نخستین ورودش به عنوان اسقف جدید کلیسا، با عصا به در می کوید. عاشق آنست که در عشق حقیقت داند
در رَهِ منزلِ معشوق، شهامت داند

عشق آنست که در عهدِ ج هموار
حُرمت کوچهءلیلا به سلامت داند

عشق آنست که وقتی به هوس می افتد
مَثَلِ مَردِ ،جوانمردِ صِلابت داند

مرد آنست که وقتی طرفش غمگین است
در به آورِیَش، سازِ ولایت داند

مرد آنست که حتّی جسدِ بی جانش
با رَقیبان سرِ معشوق، جسارت داند! "ایکه از کوچه معشوقهء ما میگذری"
چشم درویش کن،این عشق(طریقت)داند ۩۩۩☫چشم درویش کن ،این عشق (طریقت)داند ☫۩۩۩ ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت ابراهیم(ع) و محمد(ص)به ما آموخته است که الله از چنین مقدس خودپرست بیزار است،اگر یک روز، ی از کار خلق غافل ماند و روز را به سر آرد و به سرنوشت جامعه اش نین د و در راه اصلاح آن نکوشد،نه تنها گن ار است،که حتی مسلمان هم نیست! [من اصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین،فلیس بمسلم]حکایت (گلستان) سعدی

درخواست حذف اطلاعات

۩۩☫ سعدی ( گلستان ) برآستان جانان ☫۩۩ فقیهی پدر را گفت : هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند ، به حکم آن که نمی بینم مر ایشان را فعلی موافق گفتار . ترک دنیا به مردم آموزند خویشتن سیم و غله اندوزند عالمی را که گفت باشد و بس هر چه گوید نگیرد اندر جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس است .هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند ، پایه جهلش بشناسند . متکلم را تا ی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد . مشو غره بر حسن گفتار خویش به تحسین نادان و پندار خویش بی هنران هنرمند را نتوانند که بینند ، همچنان که سگان بازاری سگ صید را مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند ؛ یعنی سفله چون به هنر با ی بر نیاید به خبثش (پلیدی) د وستین در افتد...____________________________ گلستان(طریقت) در پی شب زنده داری

درخواست حذف اطلاعات

الهی باغ را بی آب مگذار ۩۩۩☫ (طریقت)در پیِ شب زنده داری ☫۩۩۩ الهی باغ را بی آب مگذار به چشم عاشقانت خواب مگذار(طریقت) در پی شب زنده داری شبی را بی مِی وُمهتاب مگذار ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقتاین(طریقت) زچه نالد که بسی بسیارند

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫(این(طریقت) زچه نالد که بسی بسیارند ☫۩۩۩ کیست کاندر دو جهان عاشق دیدار نبود
یا ی کوبه دل و دیده یدار نبود
دور کن ز رخسار و رقیب از پهلو
که مرا طاقت نادیدن دیدارنبود
در تو حیرانم و ازآنکه ندانست تو را
وندر آن که بدانست و طلب نبود
در طلب کاری گ ار وص امروز
نیست راهی که در او پای من و خارنبود
شربت وصل تو را وقت صلای عام است
ز آنکه در شهر ی نیست که بیمار نبود
من به شکرانهٔ وصلت دل و جان پیش کشم
گر متاع دل و جان کاسه بازار نبود
در بهای نظری از تو بدادم جانی
بپذیر از من اگر چند سزاوار نبود وصل تو خواستم از لطف تو روزی، گفتی
چون مرا رای بود حاجت گفتار نبود
این(طریقت) زچه نالد که بسی بسیارند
مردم بی و بی کارِ گرفتارنبود ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت
اَشعار نارسای(طریت) رسا رسید

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫اشعار نارسای (طریقت) رسا گشود ☫۩۩۩ ب کز آستان عنایت ندا گُشودشاعربه حُسن قافیه را ازخدا گُشود صدق و صفا زِجانب ماه عبادت است ذکری برای مغرب وُ آن رَبنا گُشود بُرجی بلند پایه قمردروصالِ شامسرچشمه های کوثرعرش علا گُشود سجاد های ماه سعادت کنید باز بر طالع بلند سعادت هما گُشود ای بنده نا امید مشو از عطای حقپروانه های رحمت حق هل اَتآ گُشود ای آسمان به روشنی ماه خود بنازکز آسمان حُسنِ حَسن دلربا گُشود آمد ز عرش مژده که با عزّت و جلالفرخنده موکب حسن مجتبی گُشود روشن مدینه گشت به نور جمال جان خورشیدِ آفتاب هدایت ثنا گُشود در صبر و استقامت و جُود و فروتنیآمد حسن به سلسلهء اولیا گُشود آوازهء فصاحت وُصلح وُ صفاست او تا بوسه بر لبش ز لب مصطفی گُشود سرلوحه عد و توحید و معرفتسرچشمه ی عنایت و علم وُوفا گُشود با نور علم از پی ارشاد بندگانفرزند ارشد علی مرتضی گُشود او مرد جنگ بود ولیکن به اقتضاهنگام برقراری صلح و صفا گُشود اول حسن گرفت به کف پرچم قیامزان پس به دست پادشه کربلا گُشود اول حسن نهاد قدم در ره جهادزان پس حسین خامس آل عبا گُشود بنیانگذار نهضت پاک حسین،اوستکز حلم او قیام به صد مُنتها گُشود لبریز شد ز خون جگر جام صبر اواز جعده وُپلیدی خُبثش جفا گُشود دارم امید لطف خداوند کردگاراَشعار نارسای(طریت)رَسا گُشود ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقتغزلیات (حافظ) برآستان جانان

درخواست حذف اطلاعات

۩۩☫ غزلیات (حافظ) برآستان جانان ☫۩۩ من نه آن رندم که تَرکِ شاهد و ساغر کنم محتسب داند که من این کارها کمتر کنممن که عیبِ توبه کاران کرده باشم بارها توبه از می وقتِ گُل، دیوانه باشم گر کنمعشق، دُردانَه است و، من غوّاص و، دریا میکده سر فرو بردم در آنجا، تا کجا سر برکُنملاله ساغرگیر و، نرگس مست و، بر ما نامِ فسق داوری دارم بسی یارب، که را داور کنم ؟عهد و پیمانِ فلک را نیست چندان اعتبار عهد با پیمانه بندم، شرط با ساغر کنم ( غزلیّات حافظ )واکنش مطهری به نامه خبرگان ی درباره

درخواست حذف اطلاعات

- 14:40 واکنش مطهری به نامه خبرگان ی درباره واکنش مطهری به نامه خبرگان ی درباره علی مطهری نایب رییس مجلس شورای ی در نامه ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان درباره واکنش نشان داد. قانون-علی مطهری نایب رییس مجلس شورای ی در نامه ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان درباره واکنش نشان داد.به گزارش قانون به نقل از ایسنا، متن کامل نامه نایب رییس مجلس به جنتی به شرح زیر است:«جناب آقای جنتی دامت برکاتهرییس محترم مجلس خبرگان یبا اهداء سلام در نامه ای که در ارتباط با وج از نوشته اید، چند نکته قابل تامل است. در این نامه از طرفی پذیرفته اید که با نظر مقام ی امضا شده است و از طرف دیگر از رییس جمهور خواسته اید که به خاطر خسارت های وارده ناشی از از مردم عذرخواهی کند. آیا این دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواسته به مقام ی نیست؟همچنین گفته اید در صورت اخذ نشدن تضمین های جدی و محکم از اروپایی ها، وج از تکلیف شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی خواهد بود.آیا تکلیف شرعی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می کنید یا مقام ی؟ همچنین آیا تکلیف قانونی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می کنید یا مجلس؟حقیقت این است که یکی از معضلات کشور ما دخ نهادهای مختلف در کار یکدیگر است. وظیفه مجلس خبرگان ی طبق قانون اساسی، گذشته از انتخاب در زمان خاص، نظارت بر بقای شرط عد در مقام ی و نظارت بر دستگاه های زیرمجموعه است.ورود به مسائلی مانند و تعیین تکلیف برای رییس جمهور و مجلس شورای ی از وظایف آن مجلس نیست، برای جنابعالی آرزوی توفیق الهی دارم.با تقدیم احترام علی مطهری»خلاصه ای از شرح زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

درخواست حذف اطلاعات

خلاصه ای از شرح زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ بی بدیل ، حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسی، حماسه سرای بزرگ ایران و یکی از شاعران مشهور عالم و ستاره در خشنده آسمان ادب فارسی و از مفا نامبردار ملت ایرانست که به علت همین عظمت مقام و مرتبت، سرگذش مانند دیگر بزرگان دنیای قدیم با افسانه و روایات مختلف در آمیخته است. مولد او قریه باژ از راء ناحیه طابران (یا: طبران) طوس بود، یعنی همانجا که امروز آرامگاه اوست، فردوسی در آن دِه در حدود سال 329 – 330 هجری، در خانواده ای از طبقه دهقانان چشم به جهان هستی گشود.
موضوعات مرتبط: خبر، گزارش، فرهنگی، اجتماعی، ع
برچسب ها: خلاصه ای از شرح زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی http://mahamidy. /post/36غزلیات (ع ) برآستان جانان

درخواست حذف اطلاعات

۩۩☫ غزلیات (ع ) برآستان جانان ☫۩۩ l3y4_p o_2018-05-14_16-38-38.jpg http://esfahanemrooz.ir/uploads/posts/2018-04/1524391293_%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-1.jpg
به اندازه تک تک گلبرگ های
دنیاشادمانی
برایت آرزومیکنم
میدانم که این شادمانی
قرین ِ سلامتی ست
پس میگویم حالِ خوب
نصیبِ دل مهربانت.... http://esfahanemrooz.ir/uploads/posts/2018-04/1524391341_%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-3.jpgkpv2_p o_2018-05-14_16-49-37.jpg xk1e_p o_2018-05-14_16-43-49.jpg f222_p o_2018-05-06_00 -58.jpgپروژه عمارت گلدسته (esfahan mall)

درخواست حذف اطلاعات

پروژه عمارت گلدسته (esfahan mall) http://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/18917253d2.jpg مجموعه چند منظوره عمارت گلدسته (esfahan mall) که به لحاظ حجم سرمایه گذاری و موقعیت مکانی، یکی از شاخص ترین پروژه های شرکت سپهر اصفهان میباشد، در امتداد خیابان باغ گلدسته ، حد فاصل خیابانهای آمادگاه و سیدعلیخان به طول ۱۵۰ متر واقع شده و به دلایل ذیل حائز اهمیت میباشد:
مجاورت محل احداث پروژه با محور چهارباغ عباسی ، مدرسه چهارباغ و کاخ هشت بهشت و آن به عناصر تاریخی و فرهنگی اصفهان از جمله موقعیت استثنایی میدان نقش جهان و سی و سه پل این منطقه را مرکز توجه و آمد و شد گردشگر های خارجی قرار داده که موقعیتی ایده آل محسوب میگردد.
ویژگی دیگر طرح، مجاورت آن با جاذبه طبیعی شهر یعنی رودخانه زاینده رود است که این موضوع در جذب توریست نقش به سزایی ایفا می نماید.
زمین این پروژه در ضلع شرقی به مساحت ۶۳۵۲ مترمربع، با زیربنای کل ۳۸۵۰۰ مترمربع و زیربنای مفید ۱۴۱۴۴ (با احتساب شهربازی و فودکورت) مترمربع می باشد که در ۷ طبقه ، شامل ۲ طبقه زیر زمین به عنوان پارکینگ ، طبقه های منفی یک ، همکف و دو طبقه روی همکف با کاربری تجاری و طبقه سوم با کاربری های تفریحی (شهربازی) و فود کورت به صورت کاملا لو و با نمایی منحصر به فرد، برگرفته از معماری روز دنیا بر پایه معماری اصیل ایرانی ، ترکیب آجر ، سنگ ، کاشی وچوب و نو ردازی خاص در شب، در حال احداث می باشد و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۸ تکمیل گردد .همچنین ضلع غربی این پروژه با مساحت ۳۱۸۷ متر مربع با زیربنای کل ۱۹۰۰۰ متر مربع و زیر بنای مفید ۷۲۰۰ متر مربع جهت یک هتل ۴ ستاره در دست طراحی می باشد. http://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/189172512922.jpghttp://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/270139000.jpghttp://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/270139003.jpghttp://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/275125017.jpg http://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/2751212014.jpghttp://www.sepehresfahan.ir/files/gallery/2751214019.jpgهوشنگ ابتهاج (سایه) برآستان جانان

درخواست حذف اطلاعات

۩۩☫ هوشنگ ابتهاج (سایه) برآستان جانان ☫۩۩

شبی که آواز نی تو شنیدم
چو آهوی تشنه پی تو دویدم

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان ، دری نمی گشایی

من همه جا ، پی تو گشته ام
از مه و مهر ، نشان گرفته ام

بوی تو را ، ز گل شنیده ام
دامن گل ، از آن گرفته ام

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان ، دری نمی گشایی

دل من ، سرگشته تو
نفسم ، آغشته تو

به باغ رؤیاها ، چو گلت بویم
در آب و آیینه ، چو مهت جویم

تو ای پری کجایی؟
در این شب یلدا ، ز پی ات پویم

به خواب و بیداری ، سخنت گویم
تو ای پری کجایی؟

مه و ستاره درد من می دانند
که همچو من پی تو سرگردانند

شبی کنار چشمه پیدا شو
میان اشک من چو گل وا شو

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان ، دری نمی گشاییباشد (طریقت) چاکرَت، گوید منم پژمانِ عشق

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ باشد(طریقت) چاکرت ، گوید منم پژمان عشق ☫۩۩۩ شد جلوه گر در جانِ من مهرِ رُخِ تابانِ عشق

هم جامِ عشق وُکامِ جان، باید شودقربانِ عشق

ای یوسفِ مصریِ عشق، مشکل گشای مشکلم

مهرِ تو در آب و گلم، در گوشِ جان فرمانِ عشق

ای صاحبِ عهد و وفا، ای رهنمایِ مَهرُخان

ای شمسِ رخشانِ جهان، محکم بود پیمانِ عشق

گ ارِ جانم روی تو، روی مهِ دلجوی تو

رو کرده ام من سوی تو، جن و مَلَک دربانِ عشق

فرمانروای جان توئی، نورِ دلِ خوبان توئی

آئینه یزدان توئی، باشد دلم حیرانِ عشق

بر شاعرِ خونین جگر کن لطف باری مرحمت

باشد (طریقت) چاکرَت، گوید منم پژمانِ عشق
۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقتکاریکاتور (طنز ) لبخند ظریف

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ کاریکاتور (طنز) لبخند ظریف ☫۩۩۩ لبخند معنادار ظریف به ترامپ! برای رشد نه پهنای باند رایگان به
زاکربرگ داد، نه در تلویزیون رسمی خود بیست چهار ساعته او را تبلیغ کرد و نه یاهو مسنجر و 360 آن زمان را به خاطر رشد کرد
تنها بستر و شرایط ی ان رقابت در جهان آزاد تجارت الکترونیک را برای او بین رقیبان بزرگ آماده کرد و مارک با استعداد و زیر ساخت مناسب کشور خود توانست دنیا را به زیر سلطه خود بکشد.
و این راز موفیقت و پیشرفت استبرسد به دست مدیر پیام رسانِ...نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید .
۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقتشعر(طریقت)است این گرچه تباه می شود

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ شعر (طریقت) است این گرچه تباه می شود ☫۩۩۩ 34eo_p o_2018-05-15_10-58-45.jpg شعر که نیست کار من شکوه به ماه می کنم
شام ستاره تا سحر تیره به آه می کنم در خبر است یک رقم بی تو سیاه شد جهان
حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه می کنم چون تو نه در مقابلی ع تو قاب می شود
این همه قاب وُ آینه خواهش شاه می کنم نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنی
کار من آه وُ در تو نگاه می کنم ماه عبادتست و من با لب روزه دار ازین
شعر وُ غزل سرودنم بیم گناه می کنم لیک چراغ ذوق هم این همه کشته داشتن
چشمه به گِل گرفتن و ماه به چاه می کنم غفلت کائنات را سایه سا را
سجده به کاخ کبریا گاه بگاه می کنم از غم خود مپرس شب با دل ما چه می کند
از همه گرچه شکوه شدفاش پگاه می کنم نظم تو سایه و صبا گو بشکن که راه من
من به حریم دیگری شُکر اِله می کنم گاه به گاه زیرچشم کن به روالِ زندگی
بین چه روالِ زندگی گاه به گاه می کنم تیشهء تو به کام من کوه جنون تشنه لب
کوزه آب زندگی توشه راه می کنم شعر(طریقت)است این گرچه تباه می شود
بی تو نفس کشیدن وُ عمر تباه می کنم ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت 08wp_p o_2018-05-15_10-58-32.jpgمعلمان (بازداشت در اوین ) آزاد به قید کف

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ معلمان (بازداشت در اوین ) آزاد به قید کف ☫۩۩۩ اعتراضی معلمان را می بینید که دقایقی قبل به قید کف آزاد شدندهنوز از وضعیت خبری نیست‏???? @sjktamasانواع قالب شعر

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ انواع قالب شعر ☫۩۩۩
منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.قالب شعر به شکل شعر گفته می شود که بر دو نوع است:
شکل ظاهری و شکل درونی (یا شکل ذهنی). شکل ظاهری که شامل وزن یا بی وزنی، تساوی مصرع ها و یا کوتاهی و بلندی آنها، قافیه ها : - در صورتی که قافیه ای وجود داشته باشد - و صداها و حرکات ظاهری کلمه می شود.
قالب در شعر کلاسیک فارسی، شکل ظاهری است که قافیه به شعر می بخشد. طول هر مصرع، چیدمان هجاهای هر مصرع، تعداد ات، آرایش مصرع ها، قافیه آرایی آنها و حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل تعیین کننده قالب ظاهری شعرند.بیت : کمترین مقدار شعر یک بیت است.
مصراع: هر بیت شامل دو قسمت است هریک از این بخش ها یک مصراع نام دارد کمترین مقدار سخن موزون یک مصراع است.
وزن شعر: آهنگ خاصی که در تمام مصراعهای یک شعر ی ان است همان وزن شعر نامیده می شود.
ردیف: کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراعها عیناً تکرار می شود ردیف نام دارد. شعری که ردیف دارد (مردّف) خوانده می شود.
قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراعهای شعر را قافیه گویند.
ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
قافیه ردیف قافیه اجباری و ردیف اختیاری است ،ردیف همواره تابع قافیه است و بعد از آن می آید.

مصرّع : بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد مصرّع نام دارد. قالب : شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب نام دارد . ( شعر سنتی قالب های متفاوتی دارد و شعر نیمایی (نو) قالب مشخصی ندارد.قالب های شعری سنتی:
صفحات خورشیدی بر بام های کالیفرنیا

درخواست حذف اطلاعات

۩۩ صفحات خورشیدی بر بام های کالیفرنیا ۩۩
تصاویر برگزیده سردبیر نشنال جئوگرافیک (دیوید لی) از ع های ارسالی عکاسان سراسر جهان را می بینیم.دوبیتی (طریقت)نمی دونم بنالم یا بخندم

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩ ☫ دوبیتی (طریقت)نمی دونم بنالم یا بخندم ☫ ۩۩۩
41vm_p o_2018-05-06_21-37-49.jpg

قسم خوردم که جانانم تویی تو
به سوگندم قسم جانم تویی تو
نمیدونم بنالم یا بخندم
بیا ای درد: درمانم تویی تو خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩  ع زیبا از مناظر طبیعتقهء پیر (طریقت)به ره صومعه برتن دارم!

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ قهءپیر(طریقت) به ره صومعه بر تن دارم ☫۩۩۩
تا شبستان دل از شمعِ تو جوشن دارمدلخوش از عاشقی توست که روشن دارم از عشقِ تو زنجیرِ اسارت د اطوقِ شی ازآن ورطه به گردن دارم روزگاری دلِ من باغِ مصّفای تو بودمن ندانسته، تمنای تو گُلخن دارم زندگی ّم و زیبا چه تماشایی بود !رفت آن هم ز کف و،وعدهء دیدن دارم هرکه می گفت تویی رهزنِ دلهای کمال از سرا ی دل ،میل پ دارم دوستان یک بیک از دور و برم دور شدندناگهان چشم گشودم همه دشمن دارم از کم و بیش دلم هیچ به تشویش نبودآن هم از شعبده در کوچه و برزن دارم حیف از مِهر و وفایی که به دل می یاد از جور و جفایی که زِ گلشن دارم حیف از باده و مینا که به دستت دادمیاد از جان و تنم آه! که رهزن دارم راهِ آزادبه بن بست رسیدست همینحدّ و مرزی که درین راه معیّن دارم هرچه دل کرد،خوشآیندتو ای نَفس نبود؛عزمِ خود جزم نمودم سر رفتن دارم! همه دانند چه شد ، باعثِ بدبختی ها؛بخت برگرد که من، پشت به میهن دارم! شاعر این خِرقه ی پشمینه ی ذلّت بردار قهء پیر (طریقت)به ره صومعه برتن دارم! ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت
برآستان جانان

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩ برآستان جانان ۩۩۩ پیش از اینت بیش از این شه عشاق بودمهرورزی تو با ما آفاق بود یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبانبحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشندمنظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود از دم صبح ازل تا آ شام ابددوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شدما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دینبحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود بر در شاهم گ نکته ای در کار کردگفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بداردستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکنسرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود شعر عاشق در زمان آدم اندر باغ خلددفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩برآستان جانان

درخواست حذف اطلاعات

در زمانهاى قدیم، مردی ساز زن و خواننده ای بود؛ بنام "بردیا "
که با مهارت تمام می نواخت و همیشه در مجالس شادی
و محافل عروسی، وقتی برای رزرو نداشت... بردیا چون به سن شصت سال رسید روزی در دربار شاه می نواخت که خودش احساس کرد دستانش دیگر می لرزند و توان ادای نت ها را به طور کامل ندارد و صدایش بدتر از دستانش می لرزید و کم کم صدای ساز و صداى گلویش ناهنجار می شود.
عذر او را خواستند و گفتند دیگر در مجالس نیاید.
بردیا به خانه آمد، همسر و فرزندانش از این که دیگر نمی توانست کار کند و برایشان جی بیاورد بسیار آشفته شدند .
بردیا سازش را که همدم لحظه های تنهاییش بود برداشت و به کنار قبرستان شهر آمد.
در دل شب در پشت دیوار م وبه قبرستان نشست و سازش را به دستان لرزانش گرفت و در حالی که در کل عمرش آهنگ غمی ننواخته بود، سازش را برای اولین بار بر نت غم کوک کرد و این بار برای خدایش در تاریکی شب، فقط نواخت.
بردیا می نواخت و خدا خدا می گفت و گریه می کرد و بر گذر عمرش و بر بی وفایی دنیا اشک می ریخت و از خدا طلب مرگ می کرد.
در دل شب به ناگاه دست گرمی را بر شانه های خود حس کرد،
سر برداشت تا ببیند کیست.
شیخ سعید ابو الخیر را دید در حالی که کیسه ای پر از زر در دستان شیخ بود.
شیخ گفت این کیسه زر را بگیر و ببر در بازار شهر دکانی ب و کارى را شروع کن.
بردیا شوکه شد و گریه کرد و پرسید ای شیخ آیا صدای ناله من تا شهر می رسید که تو خود را به من رس ؟
شیخ گفت هرگز. بلکه صدای ناله مخلوق را قبل از این که ی بشنود خالقش می شنود
و خالقت مرا که در خواب بودم بیدار کرد
و امر فرمود کیسه زری برای تو در پشت قبرستان شهر بیاورم.
به من در رویا امر فرمود برو در پشت قبرستان شهر،
مخلوقی مرا می خواند برو و خواسته او را اجابت کن.
بردیا صورت در خاک مالید و گفت
خدایا عمری در جوانی و درشاد ام با دستان توانا سازهایی زدم براى مردم این شهر
اما چون دستانم لرزید مرا از خود راندند.
اما یک بار فقط برای تو زدم و خواندم.
اما تو با دستان لرزان و صدای ناهنجار من، مرا یدی و رهایم نکردی
و مشتری صدای ناهنجار ساز و گلویم شدی و بالاترین دستمزد را پرداختی.خدایا تو تنها پشتیبان ما در این روزگار غریب و بی وفا هستی.
به رحمت و بزرگیت سوگندت میدهیم که ما را هیچ وقت تنها نگذار
و زیر بار منت نا ان قرار نده

تذکره الاولیا خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩۩ محمد مهدی طریقت ۩ای اهل (طریقت) همگی جمله نکیساست

درخواست حذف اطلاعات

۩۩۩☫ ای اهل (طریقت) ،همگی جمله نکیساست ☫۩۩۩
هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است
دقت ی نور خدا داخل خانه است
در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟
اول تو ببین قلب ی را نش تی؟
اینگونه چرا در پی اثبات خ م؟
همسایه ی ما گشنه و ما سیر بخو م
در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟
انسان خودش آیینه یک کعبه مگر نیست؟
برخیز و کمی کعبه ی آمال خودت باش
چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش
تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است
تصویرخداواضح وچشمان توخواب است
شاید که بتی در وسط ذهن ست
باید بت خود ، با نم باران خدا شست
گویی که خدا در بدن و در تنمانست
نزدیکترازخون و رگ گردنمانست در مسجدو در کعبه ودر دِیر وُ کلیساست
ای اهل (طریقت) همگی جمله نکیساست???????? ۩#خــُلدستان طریقت ( صفحه جدید )۩# محمد مهدی #طریقت